Fuckup Nights в Бургас

BurgasLab се присъединява към глобалното движение Fuckup Nights. На тях ще си говорим за стартапи. Но не за успешни такива, а за онези, който са се провалили по възможно най-шумния начин.

За повече инфо: http://fuckupnights.com

Срещите ще се провеждат веднъж месечно. Очаквайте информация за конкретни дати и лектори скоро.